Historia wersji:

1.21

 • dodano zapisywanie w logach galerii kiedy zakończono selekcję
 • poprawa algorytmu wykrywającego ekrany o większej gęstości pikseli
 • poprawiono kompatybilność z PHP 8.1

1.20

 • dodano możliwość wykonywania działań na galerii bezpośrednio ją przeglądając jako administrator
 • poprawki błędów i optymalizacje

1.19

 • przebudowano listę galerii do postaci tabeli, teraz można wyszukiwać galerie i sortować według różnych atrybutów
 • dodano wyświetlanie ilości zajmowanego miejsca na serwerze przez galerię
 • dodano opcję umożliwiającą wyświetlanie rozdzielczości zdjęcia i jego rozmiaru w galerii
 • lista selekcji w pliku Excel zawiera teraz dodatkowo rozdzielczość i rozmiar pliku zdjęcia
 • dodano nowe okno pomocy w trybie przeglądania zdjęć zawierające spis skrótów klawiszowych
 • dodano możliwość wylogowywania się z panelu administracyjnego na wszysktich urządzeniach
 • poprawiono rozłożenie znaku wodnego zabezpieczającego zdjęcia
 • zmieniono sposób wyświetlania logów dostępu do galerii na postać tabelki
 • poprawki błędów i optymalizacje

1.18

 • dodano możliwość przybliżania zdjęć na komputerze (prawy przycisk myszy)
 • drobne poprawki i optymalizacje

1.17

 • możliwość importowania ocen z aplikacji do tetheringu Tether Display
 • poprawki błędów

1.16

 • możliwość zainstalowania nowej wtyczki Koszyk - system zamówień online która dodaje funkcjonalność koszyka do galerii wraz z rozbudowanym systemem zamówień
 • nowy dodatkowy rozmiar miniatur - mały
 • naprawiono błędnie układające się miniatury na niektórych urządzeniach mobilnych
 • nowa opcja umożliwiająca ładowanie do galerii dwóch zdjęć jednocześnie w kolejce przez co ładowanie jest szybsze
 • poprawki błędów i bezpieczeństwa

1.15

 • możliwość konfiguracji pola FROM do wysyłki maili z powiadomieniami (niezbędne na niektórych hostingach)
 • usunięto błędny komunikat wyświetlający się gdy otwarto więcej niż jedną galerię jednocześnie w tle
 • nowa opcja "zapamiętaj mnie" podczas logowania do panelu administracyjnego
 • wiele poprawek i usprawnień

1.14

 • dodano generowanie listy selekcji do formatu Excel (XLSX)
 • dodano eksport listy wyselekcjonowanych plików do Capture One
 • dodano możliwość ustawienia parametrów SMTP skrzynki email wysyłającej maile z powiadomieniami o zakończeniu selekcji
 • poprawki i usprawnienia

1.13

 • możliwość zainstalowania nowej wtyczki Grupy galerii która umożliwia udostępnianie wielu galerii jednocześnie
 • nowy układ wyświetlania listy galerii w panelu administracyjnym
 • dodano funkcję sprawdzania w tle czy w galerii dokonano zmian. Teraz podczas przeglądania galerii zostanie wyświetlony komunikat o zmianach które dokonane zostały w: ustawieniach galerii, selekcji zdjęć lub dodaniu/usunięciu zdjęć
 • poprawki i usprawenienia

1.12

 • rejestrowanie pobrań plików w logach dostępu galerii (wtyczka Pobieranie plików)
 • poprawki i usprawenienia

1.11

 • naprawiono błąd uniemożliwiający otwarcie listy plików w galerii z poziomu panelu administracyjnego

1.10

 • dodano zapisywanie logów dostępu do galerii
 • dodano licznik zdjęć w widoku przeglądania zdjęć
 • poprawki błędów i usprawenienia

1.09

 • zoptymalizowano przetwarzanie zdjęć i tworzenie miniatur, teraz nawet duże zdjęcia (np. 20mpx) wgrywane do galerii wyświetlają się błyskawicznie

1.08

 • naprawiono błąd który w niektórych przypadkach mógł powodować nie wyświetlanie się ocen i oznaczeń podczas przeglądania zdjęć

1.07

 • dodano mozliwość kopiowania / przenoszenia wybranych zdjęć do nowej lub istniejącej galerii
 • dodano generowanie listy plików zdjęć do użycia w Total Commander
 • poprawki błędów i usprawenienia

1.06

 • dodano wysuwany panel komentowania zdjęć i dodawania markerów na zdjęciach
 • dodano możliwość zmiany stosunku długości boków miniatur i ich wielkości
 • dodano możliwość definiowania domyślnych ustawień dla nowo tworzonych galerii
 • dodano możliwość ukrywania nazw plików w miniaturach zdjęć i podczas ich przeglądania
 • dodano przycisk umożliwiający powrót do strony głównej po zapisaniu zmian w ustawieniach galerii
 • usunięto podział na strony w widoku przegladania galerii
 • dodano możliwość dodawania opisu do galerii
 • poprawki błędów i usprawenienia

1.05

 • dodano możliwość wyboru motywu wyświetlania dla aplikacji i konkretnych galerii (jasny, ciemny)
 • skróty klawiaturowe w trybie podglądu zdjęcia (0-5 ocenianie, 6-9 kolory, "p" lub "\" oznaczanie, "c" komentarz)
 • usprawniono działanie filtrowania
 • poprawki błędów i usprawenienia

1.04

 • dodano finalizacje selekcji zdjęć z powiadomieniem email
 • dodano generowanie listy plików z opcją przygotowania filtru tekstowego do Lightroom
 • nowy filtr z wieloma warunkami
 • opcja zabezpieczania zdjęć znakiem wodnym
 • opcja wyboru animacji przejścia między zdjęciami
 • dodano strzałki do przechodzenia między stronami miniatur podczas przeglądania zdjęć
 • postęp ładowania zdjęć teraz jest widoczny w tytule zakładki przeglądarki
 • poprawki błędów i usprawenienia

1.03

 • nowa funkcja "Utwórz kopię", umożliwiająca sklonowanie galerii
 • nowa funkcja "Wyczyść dane zdjęć", umożliwiająca wyczyszczenie wszystkich oznaczeń, ocen, itp. w wybranej galerii
 • poprawki błędów i usprawenienia

1.02

 • dodano możliwość instalacji dodatkowych wtyczek
 • zaktualizowano framework CodeIgniter do wersji 3.1.6
 • poprawki błędów

1.01

 • dodano możliwość powiększania zdjęć na urządzeniach mobilnych
 • poprawki błędów

1.00

 • pierwsza wersja aplikacji Photo Selector