Wtyczki

Koszyk - system zamówień online v.1.06

Dodaje funkcjonalność koszyka do galerii wraz z rozbudowanym systemem zamówień.
Funkcje:
 • dodawanie zdjęć do koszyka
 • możliwość tworzenia różnych wariantów dodawania zdjęcia do koszyka z różnymi cenami (np. sprzedaż odbitek)
 • możliwość tworzenia wariantów wykluczających się (wybranie jednego dla zdjęcia uniemożliwia wybór innego)
 • ustalanie limitów dodań do koszyka dla konkretnych wariantów
 • ustalanie liczby darmowych dodań do koszyka dla wariantów
 • ustalanie minimalnej kwoty zamówień
 • ustawienia waluty koszyka
 • definiowanie różnych ustawień koszyka dla konkretnych galerii
 • generowanie plików PDF z zawartością zamówienia
 • wysyłka potwierdzenia zamówienia do klienta
 • możliwość przeglądania historii zamówień
Cena: 14$ (około zł)
Kliknij tutaj aby zobaczyć opis i kupić

1.06

 • poprawiono kompatybilność z PHP 8.1
 • minimalna wymagana wersja Photo Selector to 1.21

1.05

 • poprawki błędów tłumaczenia

1.04

 • poprawki interfejsu i opisów ustawień
 • minimalna wymagana wersja Photo Selector to 1.20
 • poprawki błędów i usprawnienia

1.03

 • przebudowano system składania zamówień, wtyczka nie jest kompatybilna z zamówieniami i ustawieniami zamówień ze starszej wersji
 • możliwość definiowania wariantów wykluczających się (wybranie jednego dla zdjęcia uniemożliwia wybór innego)
 • dodano ustawienie minimalnej kwoty zamówienia
 • minimalna wymagana wersja Photo Selector to 1.19
 • poprawki błędów i usprawnienia

1.02

 • naprawiono błąd uniemożliwiający dodanie do koszyka zdjęć związany z ustawieniami limitów dla wariantów
 • poprawki błędów i usprawnienia

1.01

 • dodano możłiwość kopiowania zdjeć z zamówienia do istniejącej lub nowej galerii
 • możliwość generowania listy zdjęć z zamówienia w Excel lub formatach umożliwiających zaimportowanie jej to Lightroom, Capture One, Total Commander

1.00

 • pierwsza wersja wtyczki

Pobieranie zdjęć v.1.08

Dodaje możliwość pobierania zdjęć z galerii.
Nowe funkcje:
 • opcja w ustawieniach galerii umożliwiająca włączenie/wyłączenie pobierania zdjęć wszystkich lub pojedynczych
 • dodatkowe przyciski pobierania pojedyńczych zdjęć przy każdym zdjęciu
 • przycisk pobierania wszystkich lub aktualnie przefiltrowanych zdjęć
Cena: 14$ (około zł)
Kliknij tutaj aby zobaczyć opis i kupić

Grupy galerii v.1.04

Dodaje możliwość tworzenia grup galerii oraz umożliwia ich udostępnianie razem z dodatkowym opisem.
Cena: 14$ (około zł)
Kliknij tutaj aby zobaczyć opis i kupić

1.04

 • dodano możliwość pobierania listy selekcji w formacie formatu Excel (XLSX) dla całej grupy
 • wymagana minimalna wersja Photo Selector to 1.20
 • poprawki błędów i usprawnienia

1.03

 • dodano możliwość importowania ocen z aplikacji do tetheringu Tether Display do całej grupy galerii
 • dodano możliwość wyświetlania logu zbiorczego dla wszystkich galerii z grupy
 • lista galerii teraz nie zawiera galerii które są w grupach
 • wymagana minimalna wersja Photo Selector to 1.19

1.02

 • poprawki błędów i usprawnienia
 • poprawki kompatybilności do najnowszej wersji Photo Selector

1.01

 • dodano możliwość filtorwania listy galerii tak aby wyświetlać tylko te bez grupy
 • dodano opcję usuwania grupy razem z galeriami
 • poprawki błędów i usprawnienia

1.00

 • pierwsza wersja wtyczki

Licznik oznaczonych zdjęć v.1.01

Dodaje możliwość ustawienia limitu oznaczonych zdjęć.
Nowe funkcje:
 • opcja umożliwiająca ustawienie maksymalnej liczby oznaczonych zdjęć
 • opcja umożliwiająca włączenie/wyłaczenie licznika oznaczonych zdjęć
Cena: 12$ (około zł)
Kliknij tutaj aby zobaczyć opis i kupić

Pokaz slajdów v.1.01

Dodaje możliwość uruchamiania pokazu slajdów.
Nowe funkcje:
 • opcja w ustawieniach galerii umożliwiająca włączenie/wyłączenie możliwości sterowania pokazem slajdów oraz ustawienie domyślnego czasu wyświetalnia zdjęcia
 • przycisk w trybie przeglądania zdjęć do sterowania pokazem slajdów i czasem wyświetlania zdjęcia
Cena: 9$ (około zł)
Kliknij tutaj aby zobaczyć opis i kupić