Displayed months:
May 2021
1
Sa
2
Su
3
Mo
4
Tu
5
We
6
Th
7
Fr
8
Sa
9
Su
10
Mo
11
Tu
12
We
13
Th
14
Fr
15
Sa
16
Su
17
Mo
18
Tu
19
We
20
Th
21
Fr
22
Sa
23
Su
24
Mo
25
Tu
26
We
27
Th
28
Fr
29
Sa
30
Su
31
Mo
Big studio
Description:
Large studio 150 m2
1
Sa
2
Su
3
Mo
4
Tu
ReservationMainHours:16 - 19Booking person:
5
We
6
Th
ReservationMainHours:8 - 9Booking person:
7
Fr
ReservationMainHours:8 - 9Booking person:
ReservationHours:10 - 11Booking person:
8
Sa
9
Su
10
Mo
11
Tu
12
We
ReservationMainHours:8 - 9Booking person:
ReservationHours:10 - 11Booking person:
13
Th
14
Fr
15
Sa
16
Su
17
Mo
18
Tu
19
We
20
Th
21
Fr
22
Sa
ReservationMainHours:10 - 11Booking person:
ReservationHours:16 - 19Booking person:
23
Su
24
Mo
25
Tu
26
We
27
Th
28
Fr
29
Sa
ReservationMainHours:10 - 11Booking person:
ReservationHours:16 - 19Booking person:
30
Su
31
Mo
Small studio
Description:
A small studio of 40 m2
1
Sa
2
Su
3
Mo
4
Tu
5
We
6
Th
7
Fr
8
Sa
9
Su
10
Mo
11
Tu
12
We
13
Th
14
Fr
ReservationMainHours:8 - 9Booking person:
ReservationHours:10 - 11Booking person:
15
Sa
16
Su
17
Mo
18
Tu
19
We
20
Th
ReservationMainHours:16 - 19Booking person:
21
Fr
22
Sa
23
Su
24
Mo
25
Tu
26
We
ReservationMainHours:10 - 11Booking person:
ReservationHours:16 - 19Booking person:
27
Th
28
Fr
29
Sa
30
Su
31
Mo
June 2021
1
Tu
2
We
3
Th
4
Fr
5
Sa
6
Su
7
Mo
8
Tu
9
We
10
Th
11
Fr
12
Sa
13
Su
14
Mo
15
Tu
16
We
17
Th
18
Fr
19
Sa
20
Su
21
Mo
22
Tu
23
We
24
Th
25
Fr
26
Sa
27
Su
28
Mo
29
Tu
30
We
Big studio
Description:
Large studio 150 m2
1
Tu
2
We
3
Th
4
Fr
5
Sa
6
Su
7
Mo
8
Tu
9
We
10
Th
ReservationMainHours:8 - 9Booking person:
ReservationHours:10 - 11Booking person:
11
Fr
12
Sa
13
Su
14
Mo
15
Tu
16
We
17
Th
ReservationMainHours:8 - 9Booking person:
ReservationHours:10 - 11Booking person:
18
Fr
19
Sa
20
Su
21
Mo
22
Tu
23
We
24
Th
ReservationMainHours:8 - 9Booking person:
ReservationHours:16 - 19Booking person:
25
Fr
26
Sa
27
Su
28
Mo
29
Tu
30
We
Small studio
Description:
A small studio of 40 m2
1
Tu
2
We
ReservationMainHours:8 - 9Booking person:
3
Th
ReservationMainHours:8 - 9Booking person:
ReservationHours:16 - 19Booking person:
4
Fr
ReservationMainHours:8 - 9Booking person:
ReservationHours:10 - 11Booking person:
5
Sa
6
Su
7
Mo
8
Tu
9
We
10
Th
11
Fr
12
Sa
13
Su
14
Mo
15
Tu
ReservationMainHours:10 - 11Booking person:
ReservationHours:16 - 19Booking person:
16
We
17
Th
18
Fr
19
Sa
20
Su
21
Mo
22
Tu
23
We
ReservationMainHours:8 - 9Booking person:
ReservationHours:10 - 11Booking person:
24
Th
25
Fr
26
Sa
27
Su
28
Mo
29
Tu
30
We
July 2021
1
Th
2
Fr
3
Sa
4
Su
5
Mo
6
Tu
7
We
8
Th
9
Fr
10
Sa
11
Su
12
Mo
13
Tu
14
We
15
Th
16
Fr
17
Sa
18
Su
19
Mo
20
Tu
21
We
22
Th
23
Fr
24
Sa
25
Su
26
Mo
27
Tu
28
We
29
Th
30
Fr
31
Sa
Big studio
Description:
Large studio 150 m2
1
Th
ReservationMainHours:10 - 15Booking person:
ReservationHours:18 - 22Booking person:
2
Fr
ReservationMainHours:10 - 15Booking person:
ReservationHours:18 - 22Booking person:
3
Sa
ReservationMainHours:10 - 15Booking person:
ReservationHours:18 - 22Booking person:
ReservationHours:22 - 23Booking person:
4
Su
ReservationMainHours:10 - 15Booking person:
ReservationHours:18 - 22Booking person:
5
Mo
ReservationMainHours:10 - 15Booking person:
ReservationHours:18 - 22Booking person:
6
Tu
7
We
8
Th
ReservationMainHours:8 - 10Booking person:
ReservationHours:14 - 16Booking person:
9
Fr
10
Sa
11
Su
12
Mo
13
Tu
14
We
15
Th
16
Fr
17
Sa
18
Su
19
Mo
20
Tu
21
We
ReservationMainHours:8 - 12Booking person:
22
Th
23
Fr
24
Sa
25
Su
26
Mo
27
Tu
28
We
ReservationMainHours:8 - 12Booking person:
29
Th
30
Fr
31
Sa
Small studio
Description:
A small studio of 40 m2
1
Th
2
Fr
3
Sa
4
Su
5
Mo
6
Tu
7
We
8
Th
9
Fr
10
Sa
11
Su
12
Mo
13
Tu
14
We
15
Th
ReservationMainHours:8 - 12Booking person:
ReservationHours:14 - 16Booking person:
ReservationHours:22 - 23Booking person:
16
Fr
17
Sa
18
Su
19
Mo
ReservationMainHours:8 - 12Booking person:
ReservationHours:14 - 16Booking person:
20
Tu
21
We
22
Th
23
Fr
24
Sa
25
Su
26
Mo
27
Tu
28
We
29
Th
30
Fr
31
Sa