Displayed months:
December 2020
1
Tu
2
We
3
Th
4
Fr
5
Sa
6
Su
7
Mo
8
Tu
9
We
10
Th
11
Fr
12
Sa
13
Su
14
Mo
15
Tu
16
We
17
Th
18
Fr
19
Sa
20
Su
21
Mo
22
Tu
23
We
24
Th
25
Fr
26
Sa
27
Su
28
Mo
29
Tu
30
We
31
Th
Big studio
Description:
Large studio 150 m2
1
Tu
2
We
3
Th
4
Fr
5
Sa
6
Su
7
Mo
8
Tu
9
We
10
Th
ReservationMainHours:8 - 9Booking person:
ReservationHours:10 - 11Booking person:
11
Fr
12
Sa
13
Su
14
Mo
15
Tu
16
We
17
Th
ReservationMainHours:8 - 9Booking person:
ReservationHours:10 - 11Booking person:
18
Fr
19
Sa
20
Su
21
Mo
22
Tu
23
We
24
Th
ReservationMainHours:8 - 9Booking person:
ReservationHours:16 - 19Booking person:
25
Fr
26
Sa
27
Su
28
Mo
29
Tu
30
We
31
Th
Small studio
Description:
A small studio of 40 m2
1
Tu
2
We
ReservationMainHours:8 - 9Booking person:
3
Th
ReservationMainHours:8 - 9Booking person:
ReservationHours:16 - 19Booking person:
4
Fr
ReservationMainHours:8 - 9Booking person:
ReservationHours:10 - 11Booking person:
5
Sa
6
Su
7
Mo
8
Tu
9
We
10
Th
11
Fr
12
Sa
13
Su
14
Mo
15
Tu
ReservationMainHours:10 - 11Booking person:
ReservationHours:16 - 19Booking person:
16
We
17
Th
18
Fr
19
Sa
20
Su
21
Mo
22
Tu
23
We
ReservationMainHours:8 - 9Booking person:
ReservationHours:10 - 11Booking person:
24
Th
25
Fr
26
Sa
27
Su
28
Mo
29
Tu
30
We
31
Th
January 2021
1
Fr
2
Sa
3
Su
4
Mo
5
Tu
6
We
7
Th
8
Fr
9
Sa
10
Su
11
Mo
12
Tu
13
We
14
Th
15
Fr
16
Sa
17
Su
18
Mo
19
Tu
20
We
21
Th
22
Fr
23
Sa
24
Su
25
Mo
26
Tu
27
We
28
Th
29
Fr
30
Sa
31
Su
Big studio
Description:
Large studio 150 m2
1
Fr
ReservationMainHours:10 - 15Booking person:
ReservationHours:18 - 22Booking person:
2
Sa
ReservationMainHours:10 - 15Booking person:
ReservationHours:18 - 22Booking person:
3
Su
ReservationMainHours:10 - 15Booking person:
ReservationHours:18 - 22Booking person:
ReservationHours:22 - 23Booking person:
4
Mo
ReservationMainHours:10 - 15Booking person:
ReservationHours:18 - 22Booking person:
5
Tu
ReservationMainHours:10 - 15Booking person:
ReservationHours:18 - 22Booking person:
6
We
7
Th
8
Fr
ReservationMainHours:8 - 10Booking person:
ReservationHours:14 - 16Booking person:
9
Sa
10
Su
11
Mo
12
Tu
13
We
14
Th
15
Fr
16
Sa
17
Su
18
Mo
19
Tu
20
We
21
Th
ReservationMainHours:8 - 12Booking person:
22
Fr
23
Sa
24
Su
25
Mo
26
Tu
27
We
28
Th
ReservationMainHours:8 - 12Booking person:
29
Fr
30
Sa
31
Su
Small studio
Description:
A small studio of 40 m2
1
Fr
2
Sa
3
Su
4
Mo
5
Tu
6
We
7
Th
8
Fr
9
Sa
10
Su
11
Mo
12
Tu
13
We
14
Th
15
Fr
ReservationMainHours:8 - 12Booking person:
ReservationHours:14 - 16Booking person:
ReservationHours:22 - 23Booking person:
16
Sa
17
Su
18
Mo
19
Tu
ReservationMainHours:8 - 12Booking person:
ReservationHours:14 - 16Booking person:
20
We
21
Th
22
Fr
23
Sa
24
Su
25
Mo
26
Tu
27
We
28
Th
29
Fr
30
Sa
31
Su
February 2021
1
Mo
2
Tu
3
We
4
Th
5
Fr
6
Sa
7
Su
8
Mo
9
Tu
10
We
11
Th
12
Fr
13
Sa
14
Su
15
Mo
16
Tu
17
We
18
Th
19
Fr
20
Sa
21
Su
22
Mo
23
Tu
24
We
25
Th
26
Fr
27
Sa
28
Su
Big studio
Description:
Large studio 150 m2
1
Mo
2
Tu
3
We
4
Th
ReservationMainHours:8 - 12Booking person:
5
Fr
ReservationMainHours:8 - 12Booking person:
ReservationHours:14 - 16Booking person:
ReservationHours:22 - 23Booking person:
6
Sa
ReservationMainHours:8 - 12Booking person:
ReservationHours:22 - 23Booking person:
7
Su
ReservationMainHours:8 - 12Booking person:
8
Mo
9
Tu
10
We
11
Th
ReservationMainHours:8 - 10Booking person:
12
Fr
13
Sa
14
Su
15
Mo
16
Tu
17
We
18
Th
19
Fr
20
Sa
ReservationMainHours:8 - 12Booking person:
ReservationHours:22 - 23Booking person:
21
Su
22
Mo
23
Tu
24
We
25
Th
26
Fr
27
Sa
28
Su
Small studio
Description:
A small studio of 40 m2
1
Mo
2
Tu
3
We
4
Th
5
Fr
6
Sa
7
Su
8
Mo
9
Tu
10
We
11
Th
12
Fr
13
Sa
14
Su
15
Mo
16
Tu
17
We
18
Th
ReservationMainHours:8 - 12Booking person:
ReservationHours:14 - 16Booking person:
ReservationHours:22 - 23Booking person:
19
Fr
20
Sa
ReservationMainHours:22 - 23Booking person:
21
Su
22
Mo
23
Tu
24
We
25
Th
ReservationMainHours:8 - 12Booking person:
ReservationHours:14 - 16Booking person:
26
Fr
27
Sa
28
Su